Samtalsterapi – Meditation

 

 OM SAMTALSTERAPI

Vi kan uppleva till synes oövervinneliga problem i relationer, i jobbet eller i vår sjukdom och kan då behöva tala med någon. Denna form av samtalsterapi grundar sig i medkänsla och mindfulness. Kanske räcker det med att vi samtalar, men jag kan också erbjuda individuellt anpassade övningar som du kan jobba med mellan våra träffar för att du snabbare ska ”komma loss”. Utgångspunkten är att det innerst inne i dig finns en frisk kärna som är djupare än allt annat och det handlar om att knyta an till den.

De som kommit till mig har behövt hjälp med:

  • ilska och frustration
  • nervositet
  • stressrelaterade problem
  • relationsproblem
  • ångest

Vi använder oss av väl beprövade övningar och du kommer att finna att saker och ting kommer att skingras om du är öppen för förändring och verkligen vill jobba med dig själv. Jag fungerar endast som din spegel.

 

OM MEDITATION

Från morgon till kväll är vi fångade i en tankevärld som vi inte har någon kontroll över. Vi kan tro att vi har kontroll så länge allt flyter på som det ska i vardagen, men när något oväntat händer, tappar vi fotfästet och kan då hamna i allt från ilska och ångest till djup depression.

Att meditera betyder att man utforskar hur sinnet fungerar. Vi blir inre forskningsresande. Livet är en resa och meditationen gör att vi rör oss framåt och utvecklas. Utan meditation kan vi lätt fastna i olika negativa sinnestillstånd i åratal utan att veta hur vi ska finna en väg ur dem.

För att meditationen ska bli så effektiv som möjligt, i syfte att uppbåda den skärpa som krävs för vårt forskande, använder vi till att börja med kroppen och andningen som redskap. Du kommer att finna ett sätt att ta hand om dig själv, din mentala och fysiska hälsa som har långtgående positiva effekter på hela ditt liv. Vi jobbar mycket med medkänsla.

Det handlar om att innefatta allt som sker i meditationen – att öppna upp istället för att tränga undan, om ärlighet, nyfikenhet och tillit till din egen förmåga. Vi blir inte stöpta i samma form, utan du skalar av och finner din innersta kärna – livets källa.

 

Om du bara kunde ana

vem du är

och få en glimt

av livets källa

Om du bara hade mod

att bara vara i det som är

och finna lyckan

den eviga och sälla

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*